Arhiva

Objava doktorskog rada „Značajke novonastale kosti alveolarnog grebena nakon primjene injekcijskog  bifaznog kalcijeva fosfata“ Mateja Tomasa, dr.med.dent.

Doktorski rad  naslova „Značajke novonastale kosti alveolarnog grebena nakon primjene injekcijskog  bifaznog kalcijeva fosfata“ Mateja Tomasa, dr.med.dent., polaznika doktorskog studija Molekularne bioznanosti dostupan je na web stranici studija od 11. travnja 2023. godine  na sljedećem linku. Povjerenstvo za ocjenu  doktorskog rada u sastavu: prof. dr….

Arhiva

Objava doktorskog rada „Interleukini 17A i IL-37 kao biljezi fenotipskih podtipova oboljelih od dijabetesa tipa 2“  Zvonimira Bosnića, dr. med.

Doktorski rad  naslova „Interleukini 17A i IL-37 kao biljezi fenotipskih podtipova oboljelih od dijabetesa tipa 2“  Zvonimira Bosnića, dr. med., polaznika doktorskog studija Molekularne bioznanosti dostupan je na web stranici studija od 27. ožujka 2023. godine  na sljedećoj poveznici. (PDF) Povjerenstvo za ocjenu  doktorskog rada…

Arhiva

Objava doktorskog rada „Povezanost mikrosatelitnih nestabilnosti MSI i EMAST s receptorom TLR4 u tumorigenezi sporadičnog karcinoma kolona“  Kristine Vuković Đerfi, mag. biol.

Doktorski rad  naslova „Povezanost mikrosatelitnih nestabilnosti MSI i EMAST s receptorom TLR4 u tumorigenezi sporadičnog karcinoma kolona“  Kristine Vuković Đerfi, mag. biol.,   polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti dostupan je na web stranici studija od 22. veljače 2023. godine  na sljedećem linku. (PDF) Povjerenstvo…

Arhiva

Objava doktorskog rada „Trimetilacija lizina 27 u histonu H3 (H3K27me3) u odgovoru stanica raka na cisplatinu u uvjetima in vitro“ Marka Tomljanovića, mag. pharm.

Doktorski rad  naslova „Trimetilacija lizina 27 u histonu H3 (H3K27me3) u odgovoru stanica raka na cisplatinu u uvjetima in vitro“ Marka Tomljanovića, mag. pharm., polaznika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti dostupan je na web stranici studija od 21. veljače 2023. godine  na sljedećoj poveznici…

Arhiva

Poziv na javnu obranu doktorskog rada Ive Bazina, mag. biol. exp.

Javna obrana doktorskog rada  naslova „Sistemski učinak nedostatka Tff3 proteina u mišjem modelu dugotrajne visoko masne prehrane“ Ive Bazina, mag. biol. exp., polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će 4. travnja 2023. godine u dvorani III. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička…

Arhiva

Objava doktorskog rada „Sistemski učinak nedostatka Tff3 proteina u mišjem modelu dugotrajne visoko masne prehrane“ Ive Bazina, mag. biol. exp.

Sveučilišno vijeće za poslijediplomske interdisciplinarne sveučilišne (doktorske) studije je na 9. veljače 2023. godine prihvatilo pozitivnu ocjenu doktorskog rad  naslova „Sistemski učinak nedostatka Tff3 proteina u mišjem modelu dugotrajne visoko masne prehrane“ Ive Bazina, mag. biol. exp., polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti. Doktorski…