Sveučilišno vijeće za poslijediplomske interdisciplinarne sveučilišne (doktorske) studije je na 9. veljače 2023. godine prihvatilo pozitivnu ocjenu doktorskog rad  naslova „Sistemski učinak nedostatka Tff3 proteina u mišjem modelu dugotrajne visoko masne prehrane“ Ive Bazina, mag. biol. exp., polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti.

Doktorski rad dostupan je na web stranici studija od 13. veljače 2023. godine  na sljedećem linku ovdje. (PDF)