Doktorski rad  naslova „Interleukini 17A i IL-37 kao biljezi fenotipskih podtipova oboljelih od dijabetesa tipa 2“  Zvonimira Bosnića, dr. med., polaznika doktorskog studija Molekularne bioznanosti dostupan je na web stranici studija od 27. ožujka 2023. godine  na sljedećoj poveznici. (PDF)

Povjerenstvo za ocjenu  doktorskog rada u sastavu: izv. prof. dr. sc. Tatjana Bačun, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta  Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednica, izv. prof. dr. sc. Valentina Pavić, izvanredna profesorica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član i prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica u trajnom zvanju Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član dostavilo je dana 20. ožujka 2023. godine pozitivnu ocjenu navedenog doktorskog rada.