Doktorski rad  naslova „Značajke novonastale kosti alveolarnog grebena nakon primjene injekcijskog  bifaznog kalcijeva fosfata“ Mateja Tomasa, dr.med.dent., polaznika doktorskog studija Molekularne bioznanosti dostupan je na web stranici studija od 11. travnja 2023. godine  na sljedećem linku.

Povjerenstvo za ocjenu  doktorskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Slavica Kvolik, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednica, prof. dr. sc. Predrag Knežević, redoviti profesor Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član i prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica u trajnom izboru Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član dostavilo je dana 21. ožujka 2023. godine pozitivnu ocjenu navedenog doktorskog rada.