Javna obrana doktorskog rada  naslova „Sistemski učinak nedostatka Tff3 proteina u mišjem modelu dugotrajne visoko masne prehrane“ Ive Bazina, mag. biol. exp., polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će 4. travnja 2023. godine u dvorani III. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54, Zagreb s početkom u 11.00 sati.

Povjerenstvo za javnu obranu doktorskog rada:

  1. prof. dr. sc. Slavica Kvolik, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednica;
  2. naslovna izv. prof. dr. sc. Silva Katušić Hećimović, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, član;
  3. prof. dr. sc. Ljubica Glavaš-Obrovac, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
  4. izv. prof. dr. sc. Valentina Pavić, izvanredna profesorica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zamjena člana.

Doktorski rad dostupan je od 13. veljače 2023. godine na web stranici poslijediplomskog studija ovdje. (PDF)

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Slavica Kvolik