Obrana doktorskog rada

Javna obrana doktorskog rada „Značajke novonastale kosti alveolarnog grebena nakon primjene injekcijskog bifaznog kalcijeva fosfata“ Mateja Tomasa, dr.med.dent.

Javna obrana doktorskog rada  naslova „Značajke novonastale kosti alveolarnog grebena nakon primjene injekcijskog  bifaznog kalcijeva fosfata“ Mateja Tomasa, dr.med.dent.,  polaznika doktorskog studija Molekularne bioznanosti održat će 26. svibnja 2023. godine u dvorani Strossmayer Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,…

Obrana doktorskog rada

Poziv na javnu obranu doktorskog rada „Interleukini 17A i IL-37 kao biljezi fenotipskih podtipova oboljelih od dijabetesa tipa 2“  Zvonimira Bosnića, dr. med.

Javna obrana doktorskog rada  naslova „Interleukini 17A i IL-37 kao biljezi fenotipskih podtipova oboljelih od dijabetesa tipa 2“  Zvonimira Bosnića, dr. med., polaznika doktorskog studija Molekularne bioznanosti održat će 2. svibnja 2023. godine u dvorani Strossmayer Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja…

Obrana doktorskog rada

Javna obrana doktorskog rada Kristine Vuković Đerfi, mag. biol.

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKOG RADA Javna obrana doktorskog rada  naslova „Povezanost mikrosatelitnih nestabilnosti MSI i EMAST s receptorom TLR4 u tumorigenezi sporadičnog karcinoma kolona“  Kristine Vuković Đerfi, mag. biol.,   polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će 4. travnja 2023. godine u dvorani…

Obrana doktorskog rada

Javna obrana doktorskog rada Nikoline Piteša, dipl. ing. biol.

Javna obrana doktorskog rada  naslova Interakcija signalnih puteva RAS/RAF/MAPK i Hedgehog-GLI u rezistenciji na lijekove u staničnim linijama melanoma čovjeka“  Nikoline Piteša, dipl. ing. biol.,  polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će 30. siječnja 2023. godine u dvorani III. krila Instituta Ruđer Bošković…

Obrana doktorskog rada

Javna obrana doktorskog rada Christine Supina Pavić, mag.mol.biol.

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKOG RADA Javna obrana doktorskog rada naslova „Uloga proteaze ACRC i puta popravka izrezivanjem nukleotida u popravku unakrsnih veza DNA i proteina“ Christine Supina Pavić, mag.mol.biol., polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će 22. veljače 2023. godine u dvorani…

Obrana doktorskog rada

Javna obrana doktorskog rada Jasminke Bektić Hodžić, mag. med. techn.

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKOG RADA Javna obrana doktorskog rada  naslova „Utjecaj olanzapina i risperidona na trombocitne i metaboličke pokazatelje u ispitanika oboljelih od shizofrenije“ Jasminke Bektić Hodžić, mag. med. techn., polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će 19. siječnja 2023. godine u…

Obrana doktorskog rada

Poziv na javnu obranu doktorskog rada Marije Mioč, mag. biol. mol.

Javna obrana doktorskog rada  naslova „Povećanje osjetljivosti tumorskih stanica na terapiju modulacijom aktivnosti transportera ABCB1 i ABCG2 diaza krunastim eterima i derivatima primakina“ Marije Mioč, mag. biol. mol., polaznice  doktorskog  studija Molekularne bioznanosti održat će 2. prosinca 2022. godine u dvorani III. krila Instituta Ruđer Bošković…