Obrane teme doktorskog rada

Poziv na javnu obranu teme doktorskog rada naslova “Uloga salicilne kiseline i jasmonske kiseline u odgovoru biljaka krumpira na infekciju   viroidom vretenastog gomolja krumpira PSTVd“ Ive Marković, mag. biol.

Javna obrana teme doktorskog rada naslova “Uloga salicilne kiseline i jasmonske kiseline u odgovoru biljaka krumpira na infekciju viroidom vretenastog gomolja krumpira PSTVd“ Ive Marković, mag. biol., polaznice doktorskog studija Molekularne bioznanosti održat će se  7. srpnja 2023. godine u dvorani I. krila Instituta Ruđer…

Obrane teme doktorskog rada

Poziv na javnu obranu teme doktorskog rada naslova „Genomska analiza i antimikrobna rezistencija Campylobacter jejuni sojeva izoliranih iz ljudi i ptica u Hrvatskoj“ Silvije Šoprek Strugar, dr. med.

Javna obrana teme doktorskog rada naslova „Genomska analiza i antimikrobna rezistencija Campylobacter jejuni sojeva izoliranih iz ljudi i ptica u Hrvatskoj“ Silvije Šoprek Strugar, dr. med.,  polaznice doktorskog studija Molekularne bioznanosti  održat će se  13. lipnja 2023. godine u dvorani I. krila Instituta Ruđer Bošković…

Obrane teme doktorskog rada

Poziv na javnu obranu teme doktorskog rada naslova „Serotoninski sustav posteljice: međuodnos regulatornih gena i majčinog metaboličkog stanja u trudnoći“ Maje Perić, mag. biol. mol.

Javna obrana teme doktorskog rada naslova „Serotoninski sustav posteljice: međuodnos regulatornih gena i majčinog metaboličkog stanja u trudnoći“ Maje Perić, mag. biol. mol.,  polaznice doktorskog studija Molekularne bioznanosti  održat će se  9. svibnja 2023. godine u seminaru V. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička…

Obrane teme doktorskog rada

Javna obrana teme doktorskog rada Marine Vidosavljević, dr. med.

Javna obrana teme doktorskog rada naslova „Povezanost arsena i urana u populaciji i vodi sa učestalošću tumora uropoetskog sustava“ Marine Vidosavljević, dr. med.,   polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održat će se  1. ožujka 2023. godine u dvorani Strossmayer Fakulteta za dentalnu medicinu i…

Obrane teme doktorskog rada

Javna obrana teme doktorskog rada Ana-Marije Popović Jurić, mag.med.lab.diagn.

Javna obrana teme doktorskog rada naslova „Distribucija FTO polimorfizama i njegova povezanost s duljinom telomera i kliničkim statusom žena s pretilosti“ Ana-Marije Popović Jurić, mag.med.lab.diagn.,  polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održat će se  19. prosinca 2022. godine u knjižnici V. krilo Instituta Ruđer…