Doktorski rad  naslova „Trimetilacija lizina 27 u histonu H3 (H3K27me3) u odgovoru stanica raka na cisplatinu u uvjetima in vitro“ Marka Tomljanovića, mag. pharm., polaznika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti dostupan je na web stranici studija od 21. veljače 2023. godine  na sljedećoj poveznici (PDF).

Povjerenstvo za ocjenu  doktorskog rada u sastavu: naslovna doc. dr. sc. Ana Čipak Gašparović, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, predsjednica, naslovna prof. dr. sc. Sanja Kapitanović, znanstvena savjetnica u trajnom izboru Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, član i prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica u trajnom izboru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela biologiju, član dostavilo je dana 20. veljače 2023. godine pozitivnu ocjenu navedenog doktorskog rada.