Nastava

Obavijest o seminaru iz Metodike izrade znanstvenog rada

Seminar iz Metodike izrade znanstvenog rada s temom “Kongres X. generacije studenata Molekularnih bioznanosti” održati će se u subotu 15.07.2023. na Odjelu za biologiju, cara Hadrijana 8A, Osijek u predavaonici 201 (predavaonica je na raspolaganju od 8 do 20 sati). Ukupno ima 6 panoa koji…

Nastava

Raspored predavanja za metodološke predmete za X. generaciju studenata

KOLEGIJ NOSITELJ (datum, mjesto održavanja, adresa, prostorija, početak-navesti satnicu) 1. Osnovne metode u molekularnoj biologiji i medicini 15P/5S/20V 8ECTS naslovna izv.prof.dr.sc. Andreja Ambriović Ristov, znanstvena savjetnica naslovna izv.prof.dr.sc. Neda Slade, znanstvena savjetnica IRB, Zagreb 8.- 10. 9.2023. 15.- 16. 9.2023. 29.- 30. 9.2023. 13.-  14.10.2023….

Nastava

Raspored predavanja za obvezne predmete za X. generaciju studenata

KOLEGIJ NOSITELJ TERMIN Zagreb IRB Bijenička cesta 54 Zagreb Osijek ODJEL ZA BIOLOGIJU Ulica cara Hadrijana 8/A Osijek (osim*) Počela biostatistike 5P/5S/15V 4ECTS Izv. prof.dr.sc. Domagoj Šimić, znanstveni savjetnik Izv. prof.dr.sc. Andrijana Rebekić 28.-29.4.2023. Dvorana 3. krilo 28.4. od 16.00-21.00h 29.4. od   9.00-18.00h 31.3.-1.4.2023. Predavaonica…