Obrana doktorskog rada

Javna obrana doktorskog rada Nikoline Piteša, dipl. ing. biol.

Javna obrana doktorskog rada  naslova Interakcija signalnih puteva RAS/RAF/MAPK i Hedgehog-GLI u rezistenciji na lijekove u staničnim linijama melanoma čovjeka“  Nikoline Piteša, dipl. ing. biol.,  polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će 30. siječnja 2023. godine u dvorani III. krila Instituta Ruđer Bošković…

Obrana doktorskog rada

Poziv na javnu obranu doktorske disertacije Domagoja Cabana, mag.med.lab.diag.

Javna obrana doktorske disertacije  naslova „Genske mutacije u hepatocitnim nuklearnim faktorima kod monogenskog dijabetesa u Hrvatskoj“   Domagoja Cabana, mag.med.lab.diag.,  polaznika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će 12. listopada 2022. godine u dvorani III. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54, Zagreb s…

Obrana doktorskog rada

Poziv na javnu obranu doktorske disertacije Ivane Giovanne Zupičić, dr. med. vet.

Javna obrana doktorske disertacije  naslova „Raznolikost bakterije Vibrio harveyi izdvojene iz uzgojenih riba lubin (Dicentrarchus labrax) i komarča (Sparus aurata) u Sredozemlju“ Ivane Giovanne Zupičić, dr. med. vet., polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će 27. rujna 2022. godine u dvorani III. krila Instituta…

Obrane teme doktorskog rada

Javna obrana teme doktorske disertacije Anamarije Keler, mag.biol.exp.

Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Utjecaj glukoze i kurkumina na izražaj i unutarstanični smještaj fosfoglicerat dehidrogenaze u stanicama raka in vitro“ Anamarije Keler, mag.biol.exp., polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održat će se  18. srpnja 2022. godine u dvorani Ivana Supeka Instituta Ruđer…

Obrana doktorskog rada

Poziv na javnu obranu doktorske disertacije Nine Čorak, mag.biol.mol.

Javna obrana doktorske disertacije  naslova „Diferencijalna ekspresija gena i evolucijska obilježja morfotipova bakterije Borrelia burgdorferi“  Nine Čorak, mag.biol.mol.,  polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će 11. srpnja 2022. godine  s početkom u 11.00 sati u dvorani III. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička…

Obrana doktorskog rada

Poziv na javnu obranu doktorske disertacije Leone Radmanić, mag.biol.exp.

Javna obrana doktorske disertacije  naslova „Uloga modulatora biološkog odgovora u imunopatogenezi kronične infekcije virusom hepatitisa C“ Leone Radmanić, mag.biol.exp.,  polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će 15. srpnja 2022. godine  s početkom u 12.00 sati u dvorani III. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu,…

Obrana doktorskog rada

Poziv na javnu doktorske disertacije Petre Šimičić, mag.biol.mol.

Javna obrana doktorske disertacije  naslova „Molekularna epidemiologija i primarna rezistencija virusa hepatitisa C na direktno djelujuće antivirusne lijekove u Hrvatskoj“ Petre Šimičić, mag.biol.mol.,  polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će 27. lipnja 2022. godine  s početkom u 12.00 sati u dvorani III. krila Instituta…