Javna obrana doktorske disertacije  naslova „Raznolikost bakterije Vibrio harveyi izdvojene iz uzgojenih riba lubin (Dicentrarchus labrax) i komarča (Sparus aurata) u Sredozemlju“ Ivane Giovanne Zupičić, dr. med. vet., polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će 27. rujna 2022. godine u dvorani III. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54 s početkom u 11.00 sati.

Povjerenstvo za javnu obranu doktorske disertacije:

  1. doc. dr. sc. Tvrtko Smital, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i docent u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednik;
  2. dr. sc. Dražen Oraić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju Hrvatskog veterinarskog instituta, Zagreb, član;
  3. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica u trajnom zvanju Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
  4. dr. sc. Željko Mihaljević, znanstveni savjetnik Hrvatskog veterinarskog instituta, Zagreb, zamjena člana.

Predsjednik Povjerenstva
doc. dr. sc. Tvrtko Smital