Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Utjecaj glukoze i kurkumina na izražaj i unutarstanični smještaj fosfoglicerat dehidrogenaze u stanicama raka in vitro“ Anamarije Keler, mag.biol.exp., polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održat će se  18. srpnja 2022. godine u dvorani Ivana Supeka Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, Zagreb, s početkom u 12.00 sati.

Predsjednica  Povjerenstva
prof. dr. sc. Đurđica Ugarković