Javna obrana doktorske disertacije  naslova „Diferencijalna ekspresija gena i evolucijska obilježja morfotipova bakterije Borrelia burgdorferi“  Nine Čorak, mag.biol.mol.,  polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će 11. srpnja 2022. godine  s početkom u 11.00 sati u dvorani III. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54.

Povjerenstvo za javnu obranu doktorske disertacije:

  1. dr. sc. Đurđica Ugarković, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i redovita profesorica u naslovnom zvanju  Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednica;
  2. prof. dr. sc. Ivana Ivančić Baće, izvanredna profesorica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član;
  3. prof. dr. sc. Damjan Franjević, izvanredni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član;
  4. dr. sc. Dubravka Hranilović, redovita profesorica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zamjena člana. 

 Predsjednica Povjerenstva
p
rof. dr. sc. Đurđica Ugarković