Javna obrana doktorske disertacije  naslova „Molekularna epidemiologija i primarna rezistencija virusa hepatitisa C na direktno djelujuće antivirusne lijekove u Hrvatskoj“ Petre Šimičić, mag.biol.mol.,  polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će 27. lipnja 2022. godine  s početkom u 12.00 sati u dvorani III. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54.

Povjerenstvo za javnu obranu doktorske disertacije:

  1. dr. sc. Zorana Grubić, znanstvena savjetnica Kliničkog bolničkog centra Zagreb i redovita profesorica u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednica;
  2. prof. dr. sc. Tatjana Vilibić Čavlek, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i specijalist mikrobiologije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Zagrebu, član;
  3. prof. dr. sc. Silvija Černi, izvanredna profesorica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član;
  4. dr. sc. Dijana Škorić, redovita profesorica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zamjena člana.

 Predsjednica Povjerenstva
 prof. dr. sc. Zorana Grubić