KALENDAR ODRŽAVANJA SJEDNICA SVEUČILIŠNOG VIJEĆA ZA SVEUČILIŠNE INTERDISCIPLINARNE POSLIJEDPLOMSKE (DOKTORSKE) STUDIJE I POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA MOLEKULARNIH BIOZNANOSTI U AK. 2021/2022. GODINI

Napomena:
Materijali vezani za sjednicu moraju biti dostavljeni najkasnije 5 radnih dana prije održavanja sjednice na adresu elektroničke pošte tajnice studija silva [at] biologija.unios.hr.

Kalendar održavanja sjednica Vijeća za interdisciplinarne doktorske studije i Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti na interdisciplinarnom doktorskom studiju Molekularne bioznanosti u ak. 2023./2024. godini

Napomena:
Materijali vezani za sjednicu moraju biti dostavljeni najkasnije 14 radnih dana prije održavanja sjednice na adresu elektroničke pošte tajnice studija katarina.kereta[at]fdmz.hr.

Preuzmite kalendar ovdje (PDF)

Postupak prijave doktorske disertacije

Tijek prijave i obrana doktorske disertacije

1. Prijava teme doktorske disertacije

  • preuzmite obrazac i ispunite dr.sc. -01 [HR – docx] [EN – doc]
  • Obrazac za izjavu mentora o prihvaćanju mentorstva nad studentom [docx]
  • NAPOMENA: Izjavu o prihvaćanju mentorstva ispunjavaju svi predloženi mentori
  • preuzmite i ispunite formular Prijava teme doktorske rada [HR – docx] [EN – doc]
  • NAPOMENA: Prijava teme doktorskog rada treba sadržavati sve priloge navedene u formularu Prijava teme doktorskog rada
  • Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama preuzmite ovdje. [PDF]
  • Uvjete za imenovanje mentora na doktorskom studiju Molekularne bioznanosti preuzmite ovdje. [HR – pdf]  [EN – doc]
  • Uputu o sastavu povjerenstva  u postupku stjecanja doktorata znanosti na doktorskom studiju Molekularne bioznanosti preuzmite ovdje. [HR – docx]

Svi obrasci za prijavu teme doktorske disertacije, ispunjeni, potpisani, u originalu dostavljaju se u Tajništvo studija Molekularnih bioznanosti i prosljeđuje se u elektronskom obliku tajnici poslijediplomskog studija (obvezno mora biti u PDF formatu); email: katarina.kereta[at]fdmz.hrr .

Vijeće za interdisciplinarne doktorske studije na prijedlog Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti na interdisciplinarnom doktorskom studiju Molekularne bioznanosti donosi Odluku o imenovanju Povjerenstva za ocjenu teme, (Povjerenstvo treba brojiti u pravilu tri člana).

Nakon donošenja odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije zakazuje se termin javne obrane teme doktorske disertacije.

Predsjednik povjerenstva za ocjenu teme obavještava Tajnicu studija o datumu javne obrane teme na email katarina.kereta[at]fdmz.hr. Datum, vrijeme i mjesto mora biti oglašeno na web stranici Molekularnih bioznanosti.

2. Prihvat ocjene teme

Predsjednik Povjerenstva za ocjenu teme nakon javne obrane teme, ispunjeni, potpisani, originalni obrazac (dr.sc. -02) dostavlja u Tajništvo studija Molekularnih bioznanosti i prosljeđuje u elektronskom obliku Tajnici poslijediplomskog studija (obvezno mora biti u PDF formatu);
email: katarina.kereta[at]fdmz.hr.

Vijeće za interdisciplinarne doktorske studije donosi Odluku o prihvaćanju ocjene teme doktorske disertacije na prijedlog Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti na interdisciplinarnom doktorskom studiju Molekularne bioznanosti.

3. Predaja doktorske disertacije

Svi obrasci za predaju doktorske disertacije, ispunjeni, potpisani, u originalu i doktorska disertacija u spiralnom uvezu dostavljaju se u Tajništvo studija Molekularnih bioznanosti i prosljeđuje se u elektronskom obliku tajnici poslijediplomskog studija (obvezno mora biti u PDF formatu); email: katarina.kereta[at]fdmz.hr .

Vijeće za interdisciplinarne doktorske studije donosi Odluku o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije na prijedlog Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti na interdisciplinarnom doktorskom studiju Molekularne bioznanosti (Povjerenstvo treba u pravilu brojiti tri člana).

Predsjednik Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije ispunjeni, potpisani, originalni obrazac (dr.sc. -03) dostavlja u Tajništvo studija Molekularnih bioznanosti i prosljeđuje u elektronskom obliku Tajnici poslijediplomskog studija (potpisan obrazac u PDF-u i obrazac u DOC formatu).

4. Prihvat ocjene doktorske disertacije

Nakon dostavljenog obrasca dr.sc. -03 i dokumenta prijedlog članova stručnog Povjerenstva za obranu doktorske disertacije

Vijeće za interdisciplinarne doktorske studije donosi Odluku o prihvaćanju ocjene doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu doktorske disertacije na prijedlog Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti na interdisciplinarnom doktorskom studiju Molekularne bioznanosti. U istoj Odluci utvrđuje se datum i mjesto javne obrane doktorske disertacije.

Doktorski rad mora biti objavljen na web stranici poslijediplomskog studija najmanje 30 dana prije javne obrane.

Student poslijediplomskog studija dužan je tvrdo ukoričeni primjerak doktorske disertacije dostaviti ili uručiti svakom članu povjerenstva najkasnije do početka obrane doktorske disertacije. Također, student je dužan tri tvrdo ukoričena primjerka i dva CD-a s doktorskom disertacijom u pdf formatu koja je istovjetna s ukoričenim primjercima dostaviti u tajništvo studija prije obrane doktorata ili ih uručiti predstavniku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku do početka obrane doktorske disertacije.

Doktorska disertacija brani se u prostorima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ili njegovim sastavnicama. Ukoliko se doktorska disertacija brani u prostorima Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu ili Sveučilišta u Dubrovniku imenuje se predstavnik Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera Osijek na javnoj obrani doktorske disertacije.

Predsjednik Povjerenstva za obranu doktorske disertacije nakon javne obrane doktorske disertacije, ispunjeni, potpisani, originalni obrazac (dr.sc. -04) dostavlja u Tajništvo studija Molekularnih bioznanosti i prosljeđuje u elektronskom obliku tajnici poslijediplomskog studija (obvezno mora biti u PDF formatu) email: katarina.kereta[at]fdmz.hr.

© Sva prava pridržana | Molekularne bioznanosti | 2023