Kontakt

Voditelj studija

 • prof. dr. sc. Martina Smolić, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
 • Adresa: Cara Hadrijana 10E, 31000 Osijek
 • Email: martina.smolic@fdmz.hr

Tajnik studija

Referada

 • Ante Grabić
 • Adresa: Trg Sv. Trojstva 3, 31000 Osijek
 • Telefon: +385 31 224 142
 • Email: agrabic@unios.hr

Članovi Vijeća za interdisciplinarne doktorske studije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 • prof. dr. sc. Natalija Velić, redovita profesorica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, predsjednica
 • prof. dr. sc. Martina Smolić, redovita profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, zamjenica predsjednice
 • prof. dr. sc. Đurđica Ačkar, redovita profesorica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, član
 • prof. dr. sc. Slavica Kvolik, redovita profesorica Medicinskog fakulteta, član
 • prof.dr.sc. Enrih Merdić, redoviti profesor u trajnom izboru Odjela za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član
 • prof. dr. sc. Siniša Ozimec, redoviti profesor Fakulteta agrobiotehničkih znanosti, član
 • prof. dr. sc. Andrijana Rebekić, izvanredna profesorica Fakulteta agrobiotehničkih znanosti, član
 • prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor i redoviti profesor u trajnom izboru Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, član
 • izv. prof. dr. sc. Elvira Kovač Andrić, pročelnica i izvanredna profesorica Odjela za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član
 • izv.prof.dr.sc. Valentina Pavić, izvanredna profesorica Odjela za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član
 • doc. dr. sc. Jurica Jović, docent Fakulteta agrobiotehničkih znanosti, član

kontakt obrazac

Za sve upite stojimo na raspolaganju, odgovoriti ćemo vam u najkraćem mogućem vremenskom roku.

Pronađite nas

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
ADRESA: TRG SV. TROJSTVA 3, 31000 OSIJEK, HRVATSKA
HTTPS://MOBI.UNIOS.HR

© Sva prava pridržana | Molekularne bioznanosti | 2023