KONGRES X. GENERACIJE STUDENATA DOKTORSKOG STUDIJA „Molekularne bioznanosti”

unios-logo
unidu-logo

Knjiga sažetaka za kongres studenata 10. generacije

Kongres studenata doktorskog studija „Molekularne bioznanosti” Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju u suradnji s Institutom „Ruđer Bošković” i Sveučilištem u Dubrovniku

Knjigu sažetaka preuzmite ovdje.

2. Obavijest za kongres studenata 10. generacije

Kongres studenata doktorskog studija „Molekularne bioznanosti” Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju u suradnji s Institutom „Ruđer Bošković” i Sveučilištem u Dubrovniku

Obavijest preuzmite ovdje.

1. Obavijest za kongres studenata 10. generacije

Kongres studenata doktorskog studija „Molekularne bioznanosti” Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju u suradnji s Institutom „Ruđer Bošković” i Sveučilištem u Dubrovniku

Obavijest preuzmite ovdje.

Ažurirano 13.07.2022.

Ažurirano 07.07.2022.

Ažurirano 20.06.2022.

Pridružite nam se u subotu 16. srpnja 2022.godine od 9h!

Simpozij studenata poslijediplomskog interdisciplinarnog studija „Molekularne bioznanosti” Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju u suradnji s Institutom „Ruđer Bošković” i Sveučilištem u Dubrovniku

Prvu obavijest preuzmite ovdje (PDF)

Poštovane kolegice i kolege,

Čast i zadovoljstvo nam je pozvati Vas na simpozij IX.generacije studenata doktorskog studija „Molekularne bioznanosti” koji će se održati 16. srpnja 2022. godine s početkom u 9 sati. Mjesto održavanja je Osijek, Ulica cara Hadrijana 8a, Odjel za biologiju, dvorana 201.

Pozivamo Vas da se uključite u rad ovog skupa te svojom nazočnošću obogatite cjelokupni program. Predviđena su usmena izlaganja u trajanju do 10 minuta te predstavljanja postera koja će se odvijati tijekom cijelog dana održavanja.

Želimo Vam srdačnu dobrodošlicu!

Na kongresu će biti predstavljene šarolike teme iz područja:

  • biotehnologije, poljoprivrede i prehrambene tehnologije
  • biologije, fizike i kemije
  • temeljnih i kliničkih  medicinskih znanosti

 

Studenti IX. Generacije sveučilišnog poslijediplomskog interdisciplinarnog doktorskog studija „Molekularne bioznanosti”

Izrada, prijava i objava sažetaka

Sažetak mora biti vezan uz područje tema kongresa, napisan na hrvatskom ili engleskom jeziku te sadržavati najviše 300 riječi, odnosno biti u skladu s uputama za pisanje sažetaka i izradu postera ovog kongresa (dimenzije 40×60 cm, vertikalnog usmjerenja). Prijava se vrši isključivo slanjem u obliku dokumenta s mogućnošću izmjene (.doc, .docx)  na e-mail adresu generacijaix@gmail.com i to najkasnije do 10.lipnja 2022., uz napomenu prijedloga oblika  rezentacije (usmeno izlaganje ili poster). Svi prihvaćeni sažetci će biti objavljeni u knjizi sažetaka te na mrežnoj stranici kongresa.

Kotizacija: prema dogovoru
Potvrdnicu i ostala popratna izdanja sudionici će dobiti u  elektroničkom obliku.


Kontakt
Email: generacijaix@gmail.com

Kongres IX. generacije studenata Molekularnih bioznannosti održati će se 16. srpnja 2022. godine na Odjelu za biologiju, Osijek u predavaonici 201 od 8.00 sati.
Studenti trebaju dostavljati materijale vezane za organizaciju Kongresa (seminar iz Metodike izrade znanstvenog rada) gosp. Mariu Duniću na e-adresu: mdunic@biologija.unios.hr u formi u kojoj žele da materijali budu postavljeni na web stranicu.

unios-logo
unidu-logo

© Sva prava pridržana | Molekularne bioznanosti | 2024