Raspored ispita iz kolegija: Molekularna biologija stanice

Osijek: 9. lipnja, petak, Odjel za biologiju, Ulica cara Hadrijana 8/A, 2. kat, učionica 201 18:00 (prof. Lepeduš)
Zagreb: 16. lipnja, petak, 17:00 (prof. Gall Trošelj)