MODUL: Znanost o materijalima i nove tehnologije
R.Br. Kolegij Nositelj S A T I ECTS MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA KOLEGIJA
P S V Ʃ
1. Biomaterijali Izv.prof. dr. sc. Domagoj Drenjančević
Doc.dr.sc. Hrvoje Brkić
15 5 20 4 OSIJEK, MEFOS

17.2.2023.
od 15.30-19.30h Medicinski fakultet Osijek, Predavaonica u prizemlju P1; Josipa Huttlera 4, Osijek:

18.2.2023.
od  9.00-13.00 h KBC Osijek, Zavod za kliničku mikrobiologiju, 2. kat zgrada Ginekologije , J. Huttlera 4, Osijek.
19.2.2023.
  od 14.00-17.45 KBC Osijek, Zavod za kliničku mikrobiologiju, 2. kat zgrada Ginekologije , J. Huttlera 4, Osijek:

 

MODUL: Bioinformatika
R.Br. Kolegij Nositelj S A T I ECTS MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA KOLEGIJA
P S V Ʃ
1. Informatički alati u molekularnim bioznanostima

 

Izv.prof.dr. sc. Paško Konjevoda, znanstveni suradnik 5 5 20 30 6 ZAGREB, IRB

31.3.-2.4.2023.

31.3. u 15.00 sati biti na porti IRB

1.-2.4. u dogovoru s nastavnikom

 

MODUL: Biologija
R.Br. Kolegij Nositelj S A T I ECTS MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA KOLEGIJA
P S V Ʃ
1. Biologija tumorskih i normalnih stanica Doc. dr. sc. Maja Sabol, zn. suradnik 5 5 20 30 6 ZAGREB, IRB, DVORANA 3.KRILO

10.-11.3.2023.

10.3. od 16.00-20.00h

11.3. od 9.00-12.00h

2. Peroksidacija lipida u osnovama oksidacijskog stresa Prof.dr. sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik 5 5 20 30 6 ZAGREB, IRB, DVORANA
1.KRILO
12.-14.5.2023.

12.5. od 15.30h

 

3. Slobodni radikali, lipidna peroksidacija i kontrola rasta stanica Prof.dr.sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik 5 5 20 30 4 ZAGREB, IRB, DVORANA 1.KRILO

12.-14.5.2023.

12.5. od 15.30h

 

4. Metabolomika doc.dr.sc. Morana Jaganjac, znanstvena savjetnica 5 5 20 30 6 ZAGREB, IRB, DVORANA 1.KRILO

5.-6.5.2023.

5.5. od 15.30h

6.5.od 8.30

 

 

MODUL: Biomedicina
R.Br. Kolegij Nositelj S A T I ECTS MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA KOLEGIJA
P S V Ʃ
1. Personalna medicina – prediktivna medicina i farmakogenetika Prof.dr.sc. Sanja Kapitanović, znanstvena savjetnica 5 5 10 20 4 ZAGREB, IRB

21.-23.4. 2023.

 

2. Molekularna biologija psihičkih poremećaja Izv.prof. dr. sc. Dubravka Švob Štrac, viša znanstvena suradnica

 

5 5 10 20 4 ZAGREB, IRB

19.-21.5. 2023.

 

3. Gensko liječenje: eksperimentalni i klinički aspekti Doc.dr.sc. Katarina Mišković Špoljarić;

Doc.dr.sc. Saška Marczi;

 

15 5 20 4 OSIJEK, MEFOS

21.-23.4. 2023.

 

4. Strukturne značajke nukleinskih kiselina i

organske molekule  kao protutumorski                                  lijekovi

Prof.dr.sc. Ivo Piantanida, znanstveni savjetnik 5 5 15 25 5 ZAGREB, IRB

3.-5.3. 2023.

 

5. Uloga željeza u kroničnim i malignim  bolestima Prof. dr. sc. Ines Drenjenčević 15 5 5 20 5 MEDICINSKI FAKULTET

1. Kat. (zgrada je u krugu bolnice)

Josipa Huttlera 4
Osijek

Informatička učionica

15.-16.4. 2023.

početak u 8.30h

 

6. Molekulske osnove metastaziranja Doc.dr.sc. Maja Herak Bosnar, znanstvena savjetnica 5 10 15 3 ZAGREB, IRB

31.3.-1.4.2023.

 

7. Kombinacija terapija i mehanizmi u liječenju malignih bolesti Doc.dr.sc. Petar Ozretić, znanstveni suradnik;

Izv.prof.dr.sc. Lidija Beketić Orešković

5 5 10 20 4 ZAGREB

24.-26.3. 2023.

 

8. Otpornost tumorskih stanica na terapiju Doc.dr.sc. Anamaria Brozović, viša znanstvena suradnica 5 5 10 20 4 ZAGREB, IRB

26.-28.5.2023.

 

9. Patofiziologija procesa zgrušavanja krvi kod tumorskih bolesti Prof.dr.sc. Slavica Kvolik 10 5 5 20 4 OSIJEK, MEFOS

17.-19.3. 2023.

 

10. Molekulski mehanizmi imunopatofiziološkog odgovora u sustavnom upalnom odgovoru  i sepsi Prof.dr.sc. Jerko Barbić

Prof.dr.sc. Ines Drenjančević

20 5 5 30 6 OSIJEK, MEFOS

2.-4.6. 2023.

 

11. Osnove nutrigenomike Prof.dr.sc. Ljubica Glavaš-Obrovac 20 5 25 5 OSIJEK, MEFOS Huttlera 4, Dvorana P2, 3. kat
17.2. od 15.00h-20.00h18.2. od 8h-17.15h19.2. od 8h-16.45h 
12. Inhalacijski anestetici u znanstvenim istraživanjima Prof.dr.sc. Slavica Kvolik 15 5 20 4 OSIJEK, MEFOS

30.6.-2.7. 2023.

 

13. Multirezistentne bakterije – izvorište, evolucija i metode detekcije Izv.prof.dr.sc. Domagoj Drenjančević
Doc.dr.sc. Ivana Haršanji Drenjančević
15 5 20 4 OSIJEK, MEFOS

10.-12.3. 2023.

 

14. Patofiziologija jetre Prof. dr. sc. Aleksandar Včev
Prof. dr. sc. Martina Smolić
20 5 5 30 6 OSIJEK, FDMZ

24.-25.2.2023.

 

15. Virusna onkologija Doc.dr.sc. Vjekoslav Tomaić, viši znanstveni suradnik 5 5 10 20 6 ZAGREB, IRB,
DVORANA I. KRILO19.-21.5.2023.