KOLEGIJ NOSITELJ (datum, mjesto održavanja, adresa, prostorija, početak-navesti satnicu)
1. Osnovne metode u molekularnoj biologiji i medicini
15P/5S/20V
8ECTS
naslovna izv.prof.dr.sc. Andreja Ambriović Ristov, znanstvena savjetnica
naslovna izv.prof.dr.sc. Neda Slade, znanstvena savjetnica
IRB, Zagreb
8.- 10. 9.2023.
15.- 16. 9.2023.
29.- 30. 9.2023.
13.-  14.10.2023.
nastava se održava za cijelu grupu u svim navedenim terminima
2. Moderne eksperimentalne metode fizike u prirodnim znanostima
5P/5S/25V
6ECTS
Doc.dr. sc. Hrvoje Brkić
Doc.dr.sc. Mladen Kasabašić
 
3. Osnove metoda magnetske rezonancije
5P/5S/15V
4ECTS
naslovna prof.dr.sc. Marina Ilakovac Kveder, znanstvena savjetnica – trajni izbor  
4. Nuklearne metode za analizu bioloških materijala
6ECTS
5P/5S/25V
naslovna doc.dr. sc. Ivančica Bogdanović Radović, znanstvena savjetnica  
5. Primjena kultura stanica i tkiva u biomedicinskim istraživanjima
4ECTS
5P/5S/15V
naslovna doc.dr.sc. Suzana Borović Šunjić, viša znanstvena suradnica
naslovna doc.dr.sc. Lidija Milković, znanstvena suradnica
IRB, Zagreb

23.-25.6.2023.

6. Osnove imunokemijskih metoda
4ECTS
5P/5S/15V
naslovni izv.prof.dr. sc. Paško Konjevoda, viši znanstveni suradnik IRB, Zagreb
12.-14.5.2023.
7. Osnovne metode i ciljevi oplemenjivanja bilja
4ECTS
15P/5S/5V
Prof.dr.sc. Sonja Vila, trajni izbor
naslovni doc.dr.sc. Alojzije Lalić, znanstveni savjetnik – trajni izbor
 
8. Mikrotehnika i metode mikroskopije
4ECTS
15P/5S/5V
Prof.dr.sc. Vera Cesar, trajni izbor
Prof.dr.sc. Branko Dmitrović
ODJEL ZA BIOLOGIJU Osijek
1.-3.9.2023.
Predavaonica 201
01.09. – 16:00 – 20:00
02-03.09. 08:00 – 20:00
9. Bioinformatika za početnike
4ECTS
20/5/0
Izv.prof.dr.sc. Andrijana Rebekić ODJEL ZA BIOLOGIJU
Osijek
7.-8.7.2023.
Predavaonica 307

7.7. od 15.00-20.00 sati
8.7. od   8.00-18.00 sati
10. Molekulska spektroskopija bioloških sistema
6ECTS
5P/5S/25
naslovna izv.prof.dr.sc. Vlasta Mohaček Grošev, viša znanstvena suradnica  
11. Analiza lokusa kvantitativnih svojstava
4ECTS
15P/5S/5V
naslovni izv.prof.dr.sc. Domagoj Šimić, znanstveni savjetnik – trajni izbor
Prof.dr.sc. Sonja Petrović
 
12. Laboratorijske životinje i biomedicinska istraživanja
4ECTS
5P/5S/15V
naslovni izv.prof.dr.sc. Ranko Stojković, znanstveni savjetnik IRB, Knjižnica IRB-a Zagreb
19.-21.5.2023.
19.5. od 16.00sati
20.-21. od 10.00 sati
13. Modeli i metode za istraživanje oksidacijskog stresa u kancerogenezi
4ECTS
5P/5S/15V
naslovna doc.dr.sc. Ana Čipak Gašparović, viša zn. suradnica IRB Zagreb
22.-24.9.2023.
14. Metode molekularne dijagnostike u detekciji multirezistentnih bakterija
4ECTS
15P/5S/5V
Izv.prof.dr.sc. Domagoj Drenjančević MEDICINSKI FAKULTET
Osijek
5.-7.5.2023.
15. Etika u bioznanostima
6ECTS
20P/5S/10V
Izv.prof.dr.sc. Ivica Kelam Prof.dr.sc. Hrvoje Lepeduš, trajni izbor ODJEL ZA BIOLOGIJU
Osijek
2.-4.6.2023.
Predavaonica 201
02.06. – 16:00 – 20:00
03-04.06. – 08:00 – 20:00