Ostalo

Dubrovnik Summer School on Molecular Biosciences in Medicine with the International Oxidative Stress Symposium

Održana Ljetna škola „Dubrovnik Summer School on Molecular Biosciences in Medicine“ Ljetna škola „Dubrovnik Summer School on Molecular Biosciences in Medicine“ održana je od 11. do 14. rujna u Dubrovniku. Ljetnu školu pohađali su mladi liječnici i studenti doktorskog studija „Molekularne bioznanosti“ Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,…

Objava doktorskog rada

Objava doktorskog rada „Učinak pentadekapeptida BPC 157 na apikalni parodontitis uzrokovan ekspozicijom pulpe zuba u štakora“ Martine Juzbašić, dr. med. dent.

Doktorski rad  naslova „Učinak pentadekapeptida BPC 157 na apikalni parodontitis uzrokovan ekspozicijom pulpe zuba u štakora“ Martine Juzbašić, dr. med. dent., polaznice doktorskog studija Molekularne bioznanosti dostupan je na web stranici studija od 6. rujna 2023. godine na sljedećoj poveznici. Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada…

Obrane teme doktorskog rada

Poziv na javnu obranu teme doktorskog rada naslova “Uloga salicilne kiseline i jasmonske kiseline u odgovoru biljaka krumpira na infekciju   viroidom vretenastog gomolja krumpira PSTVd“ Ive Marković, mag. biol.

Javna obrana teme doktorskog rada naslova “Uloga salicilne kiseline i jasmonske kiseline u odgovoru biljaka krumpira na infekciju viroidom vretenastog gomolja krumpira PSTVd“ Ive Marković, mag. biol., polaznice doktorskog studija Molekularne bioznanosti održat će se  7. srpnja 2023. godine u dvorani I. krila Instituta Ruđer…

Ostalo

Mjesto doktoranda: PhD student in Protein Biochemistry/Cell Biology

Job title PhD student in Protein Biochemistry/Cell Biology Division Medical Faculty of RWTH Aachen University Institute Institute of Biochemistry and Molecular Biology Location Pauwelsstrasse 30, 52074 Aachen, Germany Grade and salary TVL-13, 65% (€33.010 – €47.582) Contract type Fixed-term for 3 years Research topic ADP-ribose…

Obrane teme doktorskog rada

Poziv na javnu obranu teme doktorskog rada naslova „Genomska analiza i antimikrobna rezistencija Campylobacter jejuni sojeva izoliranih iz ljudi i ptica u Hrvatskoj“ Silvije Šoprek Strugar, dr. med.

Javna obrana teme doktorskog rada naslova „Genomska analiza i antimikrobna rezistencija Campylobacter jejuni sojeva izoliranih iz ljudi i ptica u Hrvatskoj“ Silvije Šoprek Strugar, dr. med.,  polaznice doktorskog studija Molekularne bioznanosti  održat će se  13. lipnja 2023. godine u dvorani I. krila Instituta Ruđer Bošković…