Predavanja obveznih kolegija održat će se u punoj satnici u Osijeku i u Zagrebu prema za sada dogovorenom rasporedu. Polaznici će biti raspoređeni u dvije grupe Osijek ili Zagreb prema mjestu boravka (po principu kako ste bili pozvani na intervju). Ostali detalji vezani za raspored, te termini koji nedostaju biti će vam naknadno dostavljeni putem e- pošte te će biti objavljeni i na web stranici studija. Studenti koji ne mogu doći na predavanje prema rasporedu boravka mogu doći na drugi termin u Zagrebu ili Osijeku s time da su to obvezni javiti Uredu za studente na email: izeta.petrijevcanin@biologija.unios.hr  dva dana prije predavanja.

KOLEGIJ NOSITELJ TERMIN

Zagreb

IRB

Bijenička cesta 54

Zagreb

Osijek

ODJEL ZA BIOLOGIJU

Ulica cara Hadrijana 8/A

Osijek

Počela biostatistike

5P/5S/15V

4ECTS

Izv. prof.dr.sc. Domagoj Šimić,

znanstveni savjetnik

Izv. prof.dr.sc. Andrijana Rebekić

8.-9.7.2022.

8.7. od 16.00-21.00

9.7. od 8.00-20.00

dvorana 3. krilo

10. – 11.6.2022.

10.6. početak 16.00 sati

11.6.2022. od 8.00-20.00

predavaonica 201/2kat

Molekularna biologija stanice

15P/5S/5V

4ECTS

Prof.dr.sc. Hrvoje Lepeduš

Izv.prof.dr.sc. Koraljka Gall Trošelj,

znanstvena savjetnica

6.-8.5.2022.

6.5. od 16.00 sati

7.-8.5.2022.

od 9.00 do 20.00 sati

dvorana 3. krilo

13.5.2022.

od 17.30.do 19.00

14.-15.5.2022.

od 8.00-19.00

predavaonica 201/2kat

Uvodno predavanje
“Koncept studija” 

 

Metodika izrade
znanstvenog rada

15P/10S

4ECTS

Prof.dr.sc. Vera Cesar

24.4.2022.

od 8-18.00 sati dvorana 3. krilo

 

14.5.2022.

od 8.00-16.00 sati

dvorana 3. krilo

 

 petak 6.5. 16-19 sati,

7.5. 9-18 sati,

8.5. 9-15 sati

predavaonica 201/2kat

 

16.7.2022.- seminar (kongres studenata)

od 8.00-20.00

predavaonica 201/2kat

Projektni menadžment u

znanosti

5P/5S/15V

4ECTS

Prof.dr.sc. Neven Žarković,

znanstveni savjetnik-trajno zv.

23.4.2022.

od 9-20.00 sati

dvorana 3. krilo