KOLEGIJ NOSITELJ MJESTO ODRŽAVANJA
(datum, mjesto održavanja, adresa, prostorija, početak-navesti satnicu)
1. Osnovne metode u molekularnoj biologiji i medicini

15P/5S/20V

8ECTS

Izv.prof.dr.sc. Andreja Ambriović Ristov

Izv.prof.dr.sc. Neda Slade

IRB, Zagreb

 

14.-16.10.2022.

21.-23.10.2022.

28.-30.10.2022.

4.-  6.11.2022.

2. Moderne eksperimentalne metode fizike u prirodnim znanostima

5P/5S/25V

6ECTS

Doc.dr.sc. Mile Ivanda IRB, Zagreb

dvorana 1. krilo

 

25.11.2022. od 14.00 do 17.00

26.11.2022. od 14.00 do 17.00

3. Osnove metoda magnetske rezonancije

5P/5S/15V

4ECTS

Prof.dr.sc. Marina Ilakovac Kveder

IRB, Zagreb

dvorana 3. krila

 

2.9.2022 od 15.00 do 17.00

3.9.2022. od 10.00 do 17.00

4. Nuklearne metode za analizu bioloških materijala

6ECTS

5P/5S/25V

Doc.dr. sc. Ivančica Bogdanović Radović IRB, Zagreb

30.9.2022.

1.10.2022.

u 10:00h u predavaonici zgrade VdG akceleratora na IRB-u

 

5. Primjena kultura stanica i tkiva u biomedicinskim istraživanjima

4ECTS

5P/5S/15V

Prof.dr.sc. Neven Žarković

Doc.dr.sc.Suzana Borović Šunjić

IRB, Zagreb

 

9.12.2022.

10.12.2022.

11.12.2022.

6. Osnove imunokemijskih metoda

4ECTS

5P/5S/15V

Izv.prof..dr.sc. Paško Konjevoda,

 

IRB, Zagreb

Dvorana Ivana Supeka/I.krilo

17.6.2022. od 16.30 do 20.30

 

IRB, soba 203/VI. krilo

18.6.2022. od 9.30

19.6.2022.od 9.30

7. Osnovne metode i ciljevi oplemenjivanja bilja

4ECTS

15P/5S/5V

Prof.dr.sc. Sonja Vila Doc.dr.sc. Alojzije Lalić

 

KONZULTACIJE
8. Mikrotehnika i metode mikroskopije

4ECTS

15P/5S/5V

Prof.dr.sc. Vera Cesar

Prof.dr.sc. Branko Dmitrović

doc.dr.sc. Jasenka Antunović Dunić

16.9.2022.
(od 16 do 20 sati na Odjelu za biologiju, Ulica cara Hadrijana 8A, OsijekIII. kat predavaonica 319, predavanja ce
održati prof. Cesar i prof. Dmitrović)17.9.2022.
vježbe: grupa A od 9 do 10 sati, grupa B od 10 do 11 sati
KBO, Zavod za patologiju
(studenti trebaju ući na ulaz za
osoblje na Hitnom prijemu)(vježbe ce odrzati prof. Dmitrović)
predavanja: u subotu 17.09.2022. od 11.30 do 14 sati na Odjelu za
biologiju, cara Hadrijana 8A, Osijek, III. kat predavaonica 319
(predavanja će održati prof. Cesar);
vježbe: u subotu 17.09.2022. grupa A od 14 do 17 sati, grupa B od 17 do 20
sati na Odjelu za biologiju, cara Hadrijana 8A, Osijek, III. kat
Laboratorij MOBI-a (vježbe ce odrzati doc. Antunović Dunić)Studenti se mogu podijeliti u grupe sami na nacin da niti u jednoj grupi
ne bude vise od 7-8 studenata.
9. Bioinformatika za početnike

4ECTS

20/5/0

Izv.prof.dr.sc. Andrijana Rebekić 13.01. od 16 – 20h
14.01. od 09 – 19h na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti, Osijek, Laboratorijski praktikum za biostatistiku soba 238, II. kat
10. Molekulska spektroskopija bioloških sistema

6ECTS

5P/5S/25

Izv. prof.dr.sc. Vlasta Mohaček Grošev IRB, Zagreb

Dvorana I. krilo

 

16.12.2022.

od 15.00-18.00 h

17.12.2022.

od 10.00-13.00h

11. Analiza lokusa kvantitativnih svojstava

4ECTS

15P/5S/5V

Izv.prof.dr.sc. Domagoj Šimić

Izv.prof.dr.sc. Sonja Petrović

KONZULTACIJE
12. Laboratorijske životinje i biomedicinska istraživanja

6ECTS

5P/5S/25V

Izv.prof.dr.sc. Ranko Stojković IRB, Zagreb

 

 

1.7.2022. od 17.00

2.7.2022. od 10.00

3.7.2022. od 10.00

13. Modeli i metode za istraživanje oksidacijskog stresa u kancerogenezi

4ECTS

5P/5S/15V

Doc.dr.sc. Ana Čipak Gašparović IRB, Zagreb

 

 

2.12.2022.

3.12.2022.

4.12.2022.

14. Metode molekularne dijagnostike u detekciji multirezistentnih bakterija

4ECTS

15P/5S/5V

Izv.prof.dr.sc. Domagoj Drenjančević MEFOS, Osijek

 

9.9.2022.

10.9.2022.

11.9.2022.

15. Etika u bioznanostima

6ECTS

20P/5S/10V

Izv. prof.dr.sc. Ivica Kelam

Prof.dr.sc. Hrvoje Lepeduš

ODJEL ZA BIOLOGIJU, Osijek

 

7.10.2022. od 16.00

8.10.2022. od 9.00

9.10.2022. od 9.00