Javna obrana teme doktorskog rada naslova „Utjecaj količine visceralnog masnog tkiva na morfološka i biokemijska obilježja epikardijalnog masnog tkiva i miokarda desne srčane stijenke“, Domagoja Vučića, dr. med., polaznika doktorskog studija Molekularne bioznanosti održat će se 1. veljače 2024. godine, u Vijećnici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, Osijek s početkom u 12 sati.

 

Povjerenstvo za prihvaćanje teme doktorskog rada:
  1. Doc. dr. sc. Senka Blažetić, docentica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednica;
  2. Prof. dr. sc. Marija Heffer, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
  3. Prof. dr. sc. Robert Smolić, redoviti profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član.