Javna obrana teme doktorskog rada naslova “Uloga salicilne kiseline i jasmonske kiseline u odgovoru biljaka krumpira na infekciju viroidom vretenastog gomolja krumpira PSTVd“ Ive Marković, mag. biol., polaznice doktorskog studija Molekularne bioznanosti održat će se  7. srpnja 2023. godine u dvorani I. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54, s početkom u 12.00 sati.

Predsjednica  Povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Lidija Begović