Javna obrana teme doktorskog rada naslova „Razumijevanje ekotoksikološke uloge Oatp1d1 transmembranskog prijenosnika korištenjem oatp1d1 mutantne linije ribe zebrice (Danio rerio Hamilton, 1822)“ (engl. Understanding the ecotoxicological role of the Oatp1d1 transmembrane transporter using a zebrafish (Danio rerio Hamilton, 1822) oatp1d1 mutant line) Lane Vujica, mag. oecol., polaznice doktorskog studija Molekularne bioznanosti održat će se 2. srpnja 2024. godine na Institutu Ruđer Bošković, Dvorana Ivana Supeka (I. krilo) s početkom u 12,00 sati.

Mentori doktorskog rada su doc. dr. sc. Tvrtko Smital, naslovni docent Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstveni savjetnik u trajnom izboru Instituta Ruđer Bošković, mentor 1, i dr. sc. Ivan Mihaljević, znanstveni suradnik Instituta Ruđer Bošković, mentor 2.

Povjerenstvo za prihvaćanje teme doktorskog rada:

  1. izv. prof. dr. sc. Mirna Velki, izvanredna profesorica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednica;
  2. prof. dr. sc. Damjan Franjević, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član;
  3. prof. dr. sc. Bono Lučić, viši znanstveni suradnik Instituta Ruđer Bošković, član;
  4. izv. prof. dr. sc. Valentina Pavić, izvanredna profesorica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zamjena člana.