Javna obrana teme doktorskog rada naslova „Povezanost lipidnom peroksidacijom promijenjenih proteina i ciklooksigenaze dva (COX-2) s različitim razvojnim stadijima intestinalnog tipa karcinoma želuca“ Ivana Švagelja, dr. med., polaznika doktorskog studija Molekularne bioznanosti održat će se 10. lipnja 2024. godine na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10 E, predavaonica potkrovlje, i hibridno, s početkom u 13,00 sati.

Mentorica doktorskog rada je doc. dr. sc. Morana Jaganjac, naslovna docentica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković.

Povjerenstvo za prihvaćanje teme doktorskog rada:

  1. prof. dr. sc. Koraljka Gall Trošelj, naslovna redovita profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković, predsjednica;
  2. prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom izboru Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
  3. doc. dr. sc. Anamaria Brozović, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković i naslovna docentica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, članica;
  4. izv. prof. dr. sc. Rosemary Vuković, izvanredna profesorica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zamjena člana.