Javna obrana teme doktorskog rada naslova „Patohistološka distribucija proteinskih konjugata akroleina u tkivu karcinoma mokraćnog mjehura“ Adeline Hrkač, dr. med., polaznice doktorskog studija Molekularne bioznanosti održat će se 4. travnja 2024. godine, u Dvorani 3. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu s početkom u 13,00 sati.

Mentor doktorskog rada je prof. dr. sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik u trajnom izboru Instituta Ruđer Bošković.

Povjerenstvo za prihvaćanje teme doktorskog rada:

  • prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom izboru Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednik;
  • izv. prof. dr. sc. Andreja Ambriović Ristov, znanstvena savjetnica u trajnom izboru Instituta Ruđer Bošković, član;
  • doc. dr. sc. Senka Blažetić, docentica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;