Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Izolacija i kontrola kvalitete fiziološki aktivnih proteina iz ljudske plazme“ mr. sc. Jasmine Simović Medica, polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održat će se u 14. rujna 2021. godine u predavaonici 201/2. kat Odjela za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ulica cara Hadrijana 8/A, Osijek, s početkom u 10.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Dajana Gašo-Sokač