Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Otpornost divljih i kultiviranih genotipova masline na povišeni salinitet i sušu“ Josipa Tadića, mag. ing. agr., polaznika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održat će se u 27. svibnja 2021. godine u dvorani BO1 Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Rooseveltov trg 6, Zagreb, s početkom u 12.00 sati.

Predsjednik Povjerenstva
dr. sc. Slavko Perica