Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Genske mutacije u hepatocitnim nuklearnim faktorima kod monogenskog dijabetesa u Hrvatskoj“ Domagoja Cabana, mag.med.lab.diag., polaznika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održat će se u 6. srpnja 2021. godine u dvorani 3. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54, s početkom u 15.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
doc. dr. sc. Marijana Popović Hadžija