Javna obrana doktorskog rada naslova „Doprinos gamma delta(ɣδ) T limfocita u razvoju tipa 2 upale u sinonazalnoj sluznici oboljelih od kroničnog alergijskog rinosinuitisa s nosnom polipozom“, Stjepana Grge Milankovića, dr. med., polaznika doktorskog studija Molekularne bioznanosti, održat će se 8. ožujka 2024. god., u Auli Rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Sv. Trojstva 3, s početkom u 8,00 sati.
 
Doktorski rad izrađen je pod mentorstvom mentora 1, doc. dr. sc. Hrvoja Mihalja, docenta Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, i mentorice 2, izv. prof. dr. sc. Stane Tokić, izvanredne profesorica Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
 
Povjerenstvo za javnu obranu doktorskog rada u sastavu:
 
  • prof. dr. sc. Ines Drenjančević, redovita profesorica u trajnom izboru Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednica;
  • prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, član;
  • izv. prof. dr. sc. Rosemary Vuković, izvanredna profesorica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
  • prof. dr. sc. Martina Smolić, redovita profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zamjena člana;
  • prof. dr. sc. Sven Kurbel, redoviti profesor u trajnom izboru Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zamjena člana.

Doktorski rad dostupan je na mrežnoj stranici studija od 12. prosinca 2023. god. na sljedećoj poveznici (PDF).