Javna obrana doktorskog rada  naslova „Primjena ekstrakta komine masline u sintezi selenovih nanočestica – antioksidativna i antifungalna svojstva i učinci“ Emerika Galića, mag. biol. mol., polaznika doktorskog studija Molekularne bioznanosti održat će 7. srpnja 2023. godine u Auli Magna Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Vladimira Preloga 1, Osijek s početkom u 11.00 sati.

Povjerenstvo za javnu obranu doktorskog rada:

  1. izv. prof. dr. sc. Ivna Štolfa Čamagajevac, izvanredna profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, predsjednica;
  2. prof. dr. sc. Martina Smolić, redovita profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
  3. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica u trajnom izboru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela biologiju, član;
  4. izv. prof. dr. sc. Andrijana Rebekić, izvanredna profesorica Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zamjena člana.

Doktorski rad dostupan je od 18. svibnja 2023. godine na web stranici doktorskog studija Molekularne bioznanosti.

Predsjednica Povjerenstva
Izv. prof. dr. sc. Ivna Štolfa Čamagajevac