Javna obrana doktorskog rada naslova „Povezanost sustavnog oksidacijskog stresa s težinom psihotičnih simptoma tijekom longitudinalnog praćenja pacijenata s akutnom psihotičnom epizodom“ Mirele Ćelić Ružić, dr. med., polaznice doktorskog studija Molekularne bioznanosti održat će se 14. studenoga 2023. godine u dvorani 1. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54, s početkom u 10.00 sati.

Povjerenstvo za javnu obranu doktorskog rada:

  • dr. sc. Morana Jaganjac, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković, predsjednica;
  • prof. dr. sc. Zdravko Petanjek, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član;
  • prof. dr. sc. Igor Filipčić, redoviti profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, član;
  • prof. dr. sc. Dunja Degmečić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, zamjena člana.

Doktorski rad naslova „Povezanost sustavnog oksidacijskog stresa s težinom psihotičnih simptoma tijekom longitudinalnog praćenja pacijenata s akutnom psihotičnom epizodom“ Mirele Ćelić Ružić, dr. med., polaznice doktorskog studija Molekularne bioznanosti dostupan je na web stranici studija od 3. listopada 2023. godine na sljedećoj poveznici (PDF).

Dr. sc. Morana Jaganjac,
predsjednica Povjerenstva