Javna obrana doktorskog rada  naslova „Povećanje osjetljivosti tumorskih stanica na terapiju modulacijom aktivnosti transportera ABCB1 i ABCG2 diaza krunastim eterima i derivatima primakina“ Marije Mioč, mag. biol. mol., polaznice  doktorskog  studija Molekularne bioznanosti održat će 2. prosinca 2022. godine u dvorani III. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54, Zagreb s početkom u 12.00 sati.

Povjerenstvo za javnu obranu doktorskog rada:

  1. prof. dr. sc. Maja Herak Bosnar, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i izvanredna profesorica u naslovnom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, predsjednica;
  2. prof. dr. sc. Neda Slade, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i izvanredna profesorica u naslovnom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, član;
  3. dr. sc. Hrvoje Lepeduš, redoviti profesor u trajnom zvanju Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
  4. dr. sc. Zrinka Rajić, redovita profesorica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zamjena člana.

 

 Predsjednica Povjerenstva
 izv. prof. dr. sc. Maja Herak Bosnar