Javna obrana doktorskog rada  naslova „Otpornost divljih i kultiviranih genotipova masline na povišeni salinitet i sušu“ Josipa Tadića, mag. ing. agr., polaznika doktorskog  studija Molekularne bioznanosti održat će 4. studenog 2022. godine u dvorani Ivana Supeka Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54, Zagreb s početkom u 13.30 sati.

Povjerenstvo za javnu obranu doktorskog rada:

  1. dr. sc. Slavko Perica, znanstveni savjetnik Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, predsjednik;
  2. prof. dr. sc. Danijel Jug, redoviti profesor Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
  3. prof. dr. sc. Hrvoje Lepeduš, redoviti profesor u trajnom zvanju Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
  4. dr. sc. Gabriela Vuletin Sealk, viša znanstvena suradnica Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, zamjena člana.

Predsjednik Povjerenstva
dr.sc. Slavko Perica