Javna obrana doktorskog rada  naslova „Interleukini 17A i IL-37 kao biljezi fenotipskih podtipova oboljelih od dijabetesa tipa 2“  Zvonimira Bosnića, dr. med., polaznika doktorskog studija Molekularne bioznanosti održat će 2. svibnja 2023. godine u dvorani Strossmayer Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Crkvena 21, Osijek s početkom u 11.00 sati.

Povjerenstvo za javnu obranu doktorskog rada:

  1. izv. prof. dr. sc. Tatjana Bačun, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednica;
  2. izv. prof. dr. sc. Valentina Pavić, izvanredna profesorica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
  3. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica u trajnom zvanju Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
  4. prof. dr.sc. Ivica Mihaljević, redoviti profesor u trajnom izboru Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zamjena člana.

 

Doktorski rad dostupan je od 20. ožujka 2023. godine na web stranici doktorskog studija, ovdje. (PDF)

                                                                                                                                                                                                      Predsjednica Povjerenstva

izv. prof. dr. sc. Tanja Bačun