Javna obrana doktorske disertacije naslova “Povezanost aktivnosti trombocitne monoaminooksidaze tipa B s kliničkim simptomima u posttraumatskom stresnom poremećaju“ Senke Repovečki, mag. med. techn., polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će se 20. srpnja 2021. godine s početkom u 13.00 sati u dvorani I. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54.

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:

  1. prof. dr. sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i redoviti profesor u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednik;
  2. izv. prof. dr. sc. Marina Šagud, specijalist psihijatrije Klinike za psihijatriju i psihološku medicinu KBC-Zagreb, član;
  3. dr. sc. Gordana Nedić Erjavec, znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, član;
  4. doc. dr. sc. Oliver Kozumplik, specijalist psihijatrije Klinike za psihijatriju Vrapče, zamjena člana.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Neven Žarković