Javna obrana doktorske disertacije  naslova „Uloga proteina Taf14 iz obitelji YEATS u odgovoru na stanični stres“ Nikoline Vidan Rogulj, mag. biol. mol.,  polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će 23. svibnja 2022. godine  s početkom u 13.00 sati u dvorani I. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54.

Povjerenstvo za javnu obranu doktorske disertacije:

  1. prof. dr. sc. Đurđica Ugarković, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i redovita profesorica u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednica;
  2. prof. dr. sc. Ivica Rubelj, znanstveni savjetnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, član;
  3. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
  4. dr. sc. Krunoslav Brčić Kostić, viši znanstveni suradnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana.

 

 Predsjednica Povjerenstva

prof. dr. sc. Đurđica Ugarković