Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Učinak visokonaponskog električnog pražnjenja (HVED) na pšenicu u uvjetima suše“ Maje Ižaković, mag. ing. proc., polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održat će se u 19. veljače 2021. godine u Vijećnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ulica Franje Kuhača 18, Osijek, s početkom u 12.00 sati.