Javna obrana doktorske disertacije  naslova „Uloga modulatora biološkog odgovora u imunopatogenezi kronične infekcije virusom hepatitisa C“ Leone Radmanić, mag.biol.exp.,  polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će 15. srpnja 2022. godine  s početkom u 12.00 sati u dvorani III. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54.

Povjerenstvo za javnu obranu doktorske disertacije:

  1. dr. sc. Zorana Grubić, znanstvena savjetnica Kliničkog bolničkog centra Zagreb i redovita profesorica u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednica;
  2. prof. dr. sc. Petra Korać, izvanredna profesorica prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član;
  3. dr. sc. Neven Papić, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član;
  4. prof. dr. sc. Maja Matulić, izvanredna profesorica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zamjena člana.

Predsjednica Povjerenstva
 prof. dr. sc. Zorana Grubić