Javna obrana doktorske disertacije naslova „Uloga signalnog puta HH-GLI u raku prostate“ Ivana Štefanca, dr. med., polaznika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će se 1. srpnja 2021. godine s početkom u 11.00 sati u dvorani III. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54.

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:

  1. doc. dr. sc. Maja Herak Bosnar, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i docentica u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
  2.  doc. dr. sc. Maja Sabol, znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i docentica u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
  3. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica u trajnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član;
  4. doc. dr. sc. Vesna Musani, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i docentica u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zamjena člana.

Predsjednica Povjerenstva
doc. dr. sc. Maja Herak Bosnar