Javna obrana doktorske disertacije  naslova „Biokemijski i molekularni mehanizmi odgovora klijanaca pšenice na selen“  Ane Vuković, mag. biol.,  polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će 13. srpnja 2022. godine  s početkom u 10.00 sati u predavaonici 201/2. kat Odjela za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ulica cara Hadrijana 8/A. Povjerenstvo za javnu obranu doktorske disertacije:

  1. prof. dr. sc. Tomislav Vinković, izvanredni profesor Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednik;
  2. dr. sc. Zorana Katanić, docentica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član;
  3. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica u trajnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član;
  4. prof. dr. sc. Valentina Pavić, izvanredna profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, zamjena člana.

Predsjednik Povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Tomislav Vinković