Doktorski rad  naslova „Primjena ekstrakta komine masline u sintezi selenovih nanočestica – antioksidativna i antifungalna svojstva i učinci“ Emerika Galića, mag. biol. mol., polaznika  doktorskog studija Molekularne bioznanosti   dostupan je na web stranici studija od 18. svibnja 2023. godine  na sljedećoj poveznici.

Povjerenstvo za ocjenu  doktorskog rada u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ivna Štolfa Čamagajevac, izvanredna profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, predsjednica, prof. dr. sc. Martina Smolić, redovita profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu  i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član i prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica u trajnom izboru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela biologiju, član dostavilo je dana 17. svibnja 2023. godine pozitivnu ocjenu navedenog doktorskog rada.