Doktorski rad naslova „Povezanost sustavnog oksidacijskog stresa s težinom psihotičnih simptoma tijekom longitudinalnog praćenja pacijenata s akutnom psihotičnom epizodom“ Mirele Ćelić Ružić, dr. med., polaznice doktorskog studija Molekularne bioznanosti dostupan je na web stranici studija od 3. listopada 2023. godine na sljedećoj poveznici (PDF).

Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada u sastavu: naslovna doc. dr. sc. Morana Jaganjac, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković, predsjednik; prof. dr. sc. Zdravko Petanjek, redoviti profesor u trajnom izboru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član i prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica u trajnom izboru Odjela za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član; dostavilo je dana 2. listopada 2023. godine pozitivnu ocjenu navedenog doktorskog rada.