Doktorski rad  naslova „Povezanost mikrosatelitnih nestabilnosti MSI i EMAST s receptorom TLR4 u tumorigenezi sporadičnog karcinoma kolona“  Kristine Vuković Đerfi, mag. biol.,   polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti dostupan je na web stranici studija od 22. veljače 2023. godine  na sljedećem linku. (PDF)

Povjerenstvo za ocjenu  doktorskog rada u sastavu: dr. sc. Tanja Matijević Glavan, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, predsjednica, izv. prof. dr. sc. Maja Matulić, izvanredna profesorica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član i prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica u trajnom izboru Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član dostavilo je dana 21. veljače 2023. godine pozitivnu ocjenu navedenog doktorskog rada.