Doktorski rad naslova „Utjecaj proteina hMSH3 i interleukina-6 na pojavnost mikrosatelitne nestabilnosti i dvolančanih lomova DNA u sporadičnom karcinomu debelog crijeva“ Anamarie Salar, mag. biol. mol., polaznice doktorskog studija Molekularne bioznanosti dostupan je na mrežnoj stranici studija od 18. prosinca 2023. god. na sljedećoj poveznici (PDF).

Povjerenstvo za ocjenu rada u sastavu prof. dr. sc. Maja Matulić, redovita profesorica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica; prof. dr. sc. Sanja Kapitanović, znanstvena savjetnica u trajnom izboru Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, član; i izv. prof. dr. sc. Valentina Pavić, izvanredna profesorica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član; dostavilo je pozitivnu ocjenu doktorskog rada 15. prosinca 2023. god.