Seminar iz Metodike izrade znanstvenog rada s temom “Kongres X. generacije studenata Molekularnih bioznanosti” održati će se u subotu 15.07.2023. na Odjelu za biologiju, cara Hadrijana 8A, Osijek u predavaonici 201 (predavaonica je na raspolaganju od 8 do 20 sati). Ukupno ima 6 panoa koji su dvostrani, korisna površina je 88×150 cm što znači da se može postaviti 12 postera istovremeno ili 24 ako na istu stranu stavite dva postera.

Uređenu knjigu sažetaka u formi word dokumenta studenti su dužni dostaviti na moj e-mail do 10.07.2023. prof.dr.sc. Vera Cesar