Projektni menadžment u znanosti za polaznike iz Zagreba i Osijeka nastava će se održati putem Microsoft Teams-a, 15.07.2022. godine s početkom u 16.00 h.