Javna obrana teme doktorskog rada naslova „Molekularna istraživanja gena HPA i gena HLA-DRB kao rizičnih čimbenika fetomaternalne aloimunizacije na antigene HPA“ Gordane Tomac, dr. med., polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održat će se  8. ožujka 2023. godine u dvorani I. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54, s početkom u 11.00 sati.

 

Predsjednica  Povjerenstva

 naslovna prof. dr. sc. Sanja Kapitanović